Contagious Report

Contagious

7. července 2021

Contagious 2021 Genius Survey: Interaktivní Mapa 

Jaké jsou největší problémy, kterým bude v horizontu jednoho roku čelit náš byznys? Zeptali jsme se zasvěcených čtenářů Contagious.

Od geopolitických nejistot po postpandemické zasedací pořádky – profesionálové z reklamního průmyslu s vámi sdílejí své obavy z nadcházejících měsíců v první Contagious Genius Survey, kterou jsme vydali online.

Zhruba pět set profesionálů ze světa reklamy z téměř padesáti zemí odpovědělo na naši anketní otázku – jaká je největší výzva, které bude byznys v horizontu jednoho roku čelit?

Firma Phrasia poskytující AI insighty veškeré odpovědi následně analyzovala a roztřídila do tematických celků.

INTERAKTIVNÍ MAPU si prohlédněte tady.

Podržte kurzor nad tečkami na mapě a přečtěte si jejich odpovědi.

Při analýze výsledků nám spoluzakladatel Phrasie Jeff Bradley řekl, že odpovědi typu „principy v období nejistoty“ by měli ředitelé agentur brát jako „výstražné znamení“.

Jde o odpovědi, které byly delší než všechny ostatní – 27 % odpovědí bylo delších než osmdesát slov – Bradley uvedl, že „na základě studií zaměstnanců i zákazníků víme, že sdělení obsahující vysoký počet slov představují bod zlomu, který koreluje s nižšími hodnotami zaměstnaneckého NPS (Employee Net Promoter Scores).“

Lidé pracující v agenturách psali odpovědi spadající do tohoto celku dvakrát častěji, než jiní respondenti, což naznačuje, že se agentury „blíží k zásadnímu rozcestí,“ dodal Bradley.

Další analýza odhalila rozdílné přístupy i obavy v jednotlivých státech.

Téměř 20 % respondentů v Německu odpovědělo na otázku Genius Survey odkazem na problémy s digitální transformací – což byl dvojnásobek světového průměru. To podle Bradleyho naznačuje „návrat progresivních cílů.“

Respondenti v Brazílii zase častěji zmiňovali obavy související s geopolitickou situací, tvořily 28 % jejich odpovědí v porovnání s 9 % ve zbytku světa.

Výzvy respondentů z USA zase poukazovaly na „zesilující tlak na značky, aby si značky vybraly stranu, k níž se přikloní při řešení společenských témat,“ řekl Bradley, s 26 % odpověďmi, které spadaly do tématu „značky v širším kontextu“ nebo „orientace v proměnlivém prostředí.“

Contagious je platforma, která značkám a agenturám pomáhá být kreativní. Více informací o členství najdete zde.